Produkty

POSI CHECK 3

Skomputeryzowane stanowisko do badania powietrznych aparatów oddechowych

Posi Check 3

Pobierz Pobierz Kartę techniczną

Tester 3 to skomputeryzowane stanowisko służące do oceny funkcjonowania aparatu oddechowego (SCBA), oraz do oceny innych aparatów tego typu. Podstawowym elementem Testera jest komputerowo kontrolowany przyrząd tłoczący powietrze, funkcjonujący na zasadzie “sztucznego płuca”. “Sztuczne płuco” wdycha i wydycha powietrze przez otwór wlotowy (usta) głowy wzorcowej, w taki sam sposób, w jaki robi to użytkownik aparatu oddechowego. Badanie wykonuje się podłączając aparat oddechowy – SCBA lub inny sprzęt ochrony dróg oddechowych, do anatomicznie zbudowanej głowy wzorcowej. Umożliwia to przeprowadzenie analizy poprawności działania aparatu, w wyniku kolejno przeprowadzanych statycznych i dynamicznych testów. Ponieważ Tester3 jest sterowany komputerowo, proste komendy wybrane z menu, mogą być użyte do zróżnicowania wydajności oddechowej, wyboru testów i parametrów. Ta wyjątkowa cecha umożliwiająca symulację różnych wydajności oddechowych i przeprowadzanie testów w różnych warunkach powoduje, że Tester3 znajduje zastosowanie przy badaniu szerokiej gamy sprzętu oddechowego.

Zakresy operacyjne:

 • Zakresy napięcia: 88 V do 132 V (bezpieczniki na wejściu 2 A); lub 176 V do 250 V (bezpieczniki na wejściu 1 A).
 • Wybór linii zasilania: konieczna zmiana bezpiecznika; automatyka.
 • Częstotliwość: 47 do 440 Hz
 • Maksymalny pobór mocy: 120 W

Charakterystyka:

 • Zakres temperatury otoczenia:
  • robocza: 5 ºC do 45 ºC
  • składowania: –10 ºC do 45 ºC
 • Rozmiar (bez głowy):
  • wysokość: 358 mm
  • szerokość: 343 mm
  • głębokość: 406 mm
 • Waga (bez głowy): 15,4 kg

Wymogi odnośnie bezpieczników:

 • 120 V, 2 A, zwłoka czasowa, 250 V, Typ 3AG
 • 220 V, 1 A, zwłoka czasowa, 250 V, 5 x 20 m

Opcje testowe:

Szybki Test aparatu SCBA, w ciągu dwóch minut sprawdza, czy kompletny aparat funkcjonuje prawidłowo i jest zgodny z kryteriami NIOSH / NFPA. Na Szybki Test składa się seria testów, takich jak: inspekcja wizualna, wyrażony w cyfrach pomiar szczelności maski, ciśnienie robocze zaworu wydechowego, pomiar ciśnienia aktywującego i statycznego maski, dokładność alarmu i manometru, jak również wykonanie testu przy standardowej wydajności oddechowej (40 L/min) lub maksymalne (100 L/min). Jeden cykl Szybkiego Testu konsumuje mniej niż 1% powietrza pochodzącego z butli.
Kompletny test aparatu SCBA umożliwia weryfikację aparatu bardziej kompletną niż Szybki Test. Na Kompletny Test składają się: przegląd wizualny, liczbowy pomiar szczelności maski, ciśnienie robocze zaworu wydechowego, pomiar ciśnienia aktywującego i statycznego maski, dokładność odczytu alarmu i manometru, test oddechowy, pomiar szczelności wysokiego ciśnienia, weryfikacja dokładności manometru przy różnych ciśnieniach. Aby możliwe było wykonanie wszystkich testów, konieczne jest zastosowanie regulatora ciśnienia zawierającego niewielką ilość sprężonego powietrza. Tester kontroluje uwalnianie powietrza z regulatora umożliwiając testowanie aparatów przy różnym ciśnieniu operacyjnym niezależnie od stopnia napełnienia butli. Na Test Maski składa się inspekcja wizualna, test szczelności i test ciśnienia otwarcia zaworu wydechowego maski.

Test Aparatów o Stałym Źródle Zasilania weryfikuje poprawność działania sprzętu oddechowego o stałym źródle zasilania poprzez serię testów zbliżonych do tych, które składają się na Kompletny Test aparatu. Są to: lista do przeglądu wizualnego, test szczelności maski, test ciś. aktywującego/statycznego, opory oddechowe przy wydatku standardowym i maksymalnym.

Test Sztucznego Płuca umożliwia zdefiniowanie testów i oporów oddechowych kompletnego aparatu przy oporach oddechowych i w czasie zdefiniowanym przez użytkownika.

Test Butli umożliwia prześledzenie zapisów inspekcji wizualnych i testów hydrostatycznych butli na sprężone powietrze.

Wyniki testów, dla wszystkich trybów operacyjnych (również dla wykresu oporów oddechowych) mogą być drukowane lub składowane w komputerze w formie bazy danych odzyskiwanych plików. Program Testera3 umożliwia poszukiwanie, przegląd, sortowanie i drukowanie raportów z przechowywanych wyników testów.

Wymagania w zakresie systemu:

 • Program Testera3 Titanium współpracuje z Windows 95, 98, ME, NT (wersja 4.0 SP5 lub wyższe), 2000, lub XP. Nie współpracuje z Windows 3.1
 • Internet Explorer wersja 4.01, SP2 lub wyższa
 • Minimalna konfiguracja komputera przeznaczonego do współpracy z programemTestera3 Titanium będzie uzależnione od stosowanego systemu operacyjnego
 • Szybkość procesora i pamięć muszą odpowiadać zalecanym wymogom odnośnie systemu operacyjnego. (Zalecane wymagania odnośnie systemu operacyjnego zwykle są wyższe niż minimalne wymagania odnośnie programu Testera. Jeśli używamy komputera, który spełnia zaledwie minimum wymogów, zarówno system operacyjny jak i program Testera będą pracowały wolniej)
 • Co najmniej 100 Mb miejsca dostępnego na twardym dysku
 • Port równoległy (LPT)
 • CD ROM drive (zalecany) lub stacja dyskietek